Indberet­ning af fejl og mangler

Kontakt viceværten Jimmy via mail vicevaert@tphl.dk

Brand

Ved brand, ring 112

Indbrud og hærværk

Ring 114 og kontakt både dit forsikringsselskab og bestyrelsen for Torpedohallen.

Vandskade

Ved sprængte vandrør eller lign. kontakt Torpedohallens faste VVS-montør Enco A/S, tlf. 4343 3777, att. Christian Hegner. Han har sin faste gang i huset og kender til installationerne. 

Informer desuden både viceværten Jimmy via mail vicevaert@tphl.dk og Newsec Datea via mail urb@newsec.dk.

Skades­vejledning

(under udarbejdelse)

Hånd­værkere

Det kan være en fordel at bruge Torpedohallens faste håndværkere, som kan ses af listen herunder. De er vant til at arbejde her, kender huset, og ved hvad de har med at gøre.

VVS:
Enco A/S, tlf. 4343 3777, att. Christian Hegner (også akut skadeshjælp ved f.eks. sprængte vandrør)

El:
Kemp & Lauritzen, tlf. 3810 2220, att. Robin Belum

Ventilationsanlæg:
JT3 Klima A/S, tlf. 4542 4244 / 4078 9255, att. Rene Bahn

Tømrer:
Tømrermester Lars Egeris, tlf. 4444 4747 / 2332 6042, att. Lars Egeris

Kloak:
Kims Kloakservice, tlf. 4940 4940