Affalds­håndtering

Dagligt køkkenaffald kastes i affaldsskakterne placeret ved trappeopgangene på ejendommens nordlige side.

Der må ikke kastes glas og pap i affaldsskakten og alle poser skal være lukkede forsvarligt inden de bliver kastet i skakten!

I renovationsrummet på ejendommens sydlige side findes containere til:

 • Pap (skal foldes så det ikke fylder for meget i containeren)
 • Aviser og papir
 • Glas
 • Brugte batterier
 • Metal
 • Plastik
 • Elektronik
 • Miljøskab til farligt affald

Parkering

Gæsteparkering

Gæsteparkeringspladserne ved indkørsel til P-dækket er forbeholdt gæster til Torpedohallens beboere. Pullerterne låses op og i med din egen nøgle – bemærk, at pullerterne skal hæves lidt for at kunne låses op. HUSK at rejse pullerten op efter endt brug af gæsteparkering!

P-dæk

Hver lejlighed har brugsret over mindst en p-plads på øvre p-dæk. Adgang for biler sker via en fjernbetjening eller en elektronisk “brik”, der holdes op foran det elektroniske øje på standeren ved opkørselsrampen. Begge kan bestilles ved henvendelse til viceværten.

Regler vedr. overdragelse og udlejning af p-pladser er reguleret i ejerforeningens vedtægter § 22.

Her finder du oversigt over P-pladser og cykelparkering.

Cykelparkering

Cykler skal parkeres i cykelstativerne, som du finder på P-dækket eller i terrænet ved alle trappeopgangene.

Hvis alle bruger cykelstativerne, kan vi bevare Torpedohallens arealer pæne og ryddelige.  

Vindues­polering

Torpedohallen har fælles udvendig vinduespolering, som betales over fællesudgifterne. De udadvendte facader poleres fire gange årligt og facader vendt mod det indvendige gårdareal poleres to gange årligt.

Poleringsfirmaet skal have adgang til lejlighederne for at gennemføre polering på vinduesarealer foran altaner og tagterrasser. Derfor skal alle ejendommens beboere være  tilmeldt poleringsfirmaets mailingliste, hvor tidspunkter annonceres.

Når der foretages udvendig polering, tilbyder poleringsfirmaet samtidig at foretage indvendig polering. Den indvendige polering er frivillig og for beboernes egen regning. 

Tilmelding til poleringsfirmaets mailingliste sker til:

Axel Beckert, Driftschef
Holmbeck Facility ApS

Mail: axel@holmbeck.dk

Telefon: 27 77 21 00

Adresse:
Blågårdsparken 13
2670 Greve

Vedlige­holdelse

(Under udarbejdelse)

Nøgler og skilte

Navneskilte

Navneskilte til postkasse og lejlighed bestilles via viceværten, Jimmy, på 2442 0038.
Udgifter til skilte og opsætning afholdes af ejeren og vil blive trukket via fællesudgifterne.

Af hensyn til ejendommens ensartede designmæssige udtryk, er det ikke tilladt at sætte hjemmelavede skilte op.
‘Nej tak til reklamer’ kan hentes på posthuset.

Nøgler

Hvis nøgler skal skiftes eller omkodes skal du kontakte Sanistaal og bestille nøglen via mail:
De kan kontaktes via telefon på nr. 72 27 88 53.

Send en mail til sikring@sanistaal.dk og oplys om

 • Kortnummeret
 • Systemkoden, som du kan se af dit sikkerhedskort
 • Navn og adresse

Følgende dokument, som gerne skulle følge med lejligheden, viser vejledning og sikkerhedskortet, der hører til lejlighedens systemnøgle.

Her kan du se kortnummer og kode på din nøgle

Systemnøgler